Revision

Vi finns här, vi bryr oss och vi lever med våra kunder. Tillsammans utvecklar vi ditt företag.

Revision baserad på analys

Vårt mål är att skapa mervärden och förtroende för våra kunder. Revision är grunden i vår verksamhet.

Revision är ett viktigt verktyg för att utveckla och kvalitetssäkra ditt företag - ett slags betyg och trovärdighetsbevis gentemot banker, leverantörer, kunder och myndigheter. Genom riskanalyser sätter vi oss in i din verksamhet för att revidera rätt saker på ett effektivt och bra sätt. Vi utvärderar huruvida ekonomin och organisationen håller en god standard och uppfyller de lagkrav som ställs. Vi är också ett bollplank i utvecklingen av ditt företag.

Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan du känna dig trygg i att låta oss på Sporrong & Eriksson hjälpa dig med revisionsrelaterade ärenden.

Gruppbild på de som arbetar med revision på Sporrong & Eriksson

Vanliga frågor om revision

Vad är revision?

Vad gör en revisor?

När ska materialet lämnas till revisorn?

När måste företag utse en revisor?

Varför ska revisorn vara med på inventeringen?

Behöver du hjälp med revision?

Behöver du och ditt företag hjälp med revision? Då har du hamnat helt rätt. Välj ut din favorit och ta kontakt redan idag, så hjälper vi dig vidare. Dörren till oss står alltid öppen.

Kontakta oss
Håkan på Sporrong & Eriksson