Expertstöd för dina internationella affärer genom Baker Tilly

Har ditt företag verksamhet utomlands? Då finns vi här för dig.

Utvidga ditt företags räckvidd utomlands med oss

För dig som bedriver internationella affärer erbjuder vi rådgivning och expertis via Baker Tilly International. Samarbetet ger oss ett nätverk av fristående revisionsbyråer i över 100 länder, vilket säkerställer att du får tillgång till lokal kunskap kombinerat med global expertis.

Skräddarsydd rådgivning för affärer utomlands

När du utforskar affärsmöjligheter utomlands, är det viktigt att ha en partner som förstår de unika utmaningarna och möjligheterna som finns på olika marknader. Vårt samarbete med Baker Tilly ger oss tillgång till en mängd erfarenheter och kunskaper, vilket gör att vi kan erbjuda rådgivning anpassad för dina specifika behov baserat på de senaste internationella lagarna och bestämmelserna.

Bokslut och årsredovisning i global skala

Att hantera bokslut och årsredovisningar är komplext nog i Sverige, och ännu mer så när du har verksamhet över gränserna. Vi säkerställer att bokslut och årsredovisning är korrekt, transparent och i linje med internationella standarder.

Lönehantering, redovisning och revision för internationella företag

Vi förstår vikten av att ha en effektiv lönehantering och redovisning, särskilt när det gäller internationella företag. Vårt team ser till att dina medarbetares löner hanteras effektivt och att din redovisning och revision uppfyller såväl lokala som internationella krav.

Skatt och juridisk rådgivning för multinationella Företag

Att hantera skattefrågor för ett företag med internationell närvaro kräver rätt kompetens. Vi hjälper till med skatteplanering och juridisk rådgivning som bidrar till att optimera din skatteposition och minska riskerna i din verksamhet.

Sporrong & Eriksson x Baker Tilly

Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB är ett självständigt delägarföretag i Baker Tilly Sverige, en oberoende medlem i Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited är ett engelskt bolag. Baker Tilly International erbjuder inga tjänster till klienter. Varje medlemsföretag är ett eget och oberoende företag och beskriver sig själva som sådant.

Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB är varken Baker Tilly Sveriges eller Baker Tilly Internationals agent, har inte befogenhet att teckna Baker Tilly Sveriges firma, Baker Tilly Internationals firma, agera å Baker Tilly Sveriges vägnar eller Baker Tilly Internationals vägnar. Varken Baker Tilly International, Baker Tilly Sverige, Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB eller något av de andra medlemsföretagen i Baker Tilly International eller delägarföretagen i Baker Tilly Sverige har något ansvar för varandras handlingar eller åtaganden.

Namnet Baker Tilly med tillhörande logga används med licens från Baker Tilly International Limited.

Håkan på Sporrong & Eriksson

Behöver du hjälp med internationella tjänster?

Är du eller ditt företag i behov av internationella tjänster inom revision, redovisning, skatterådgivning eller företagsöverlåtelse? Välj ut din favorit och ta kontakt redan idag, så hjälper vi dig vidare. Dörren till oss står alltid öppen.

Kontakta oss
Porträttbild på Lucas på Sporrong & Eriksson