Säg hej till oss på Sporrong & Eriksson

Sporrong & Eriksson Revisionbyrå AB 
Södra Långgatan 5, 
392 32 Kalmar, 
Tfn 0480-548 00 
info@sporrongeriksson.se

HÅKAN SPORRONG

Auktoriserad revisor
0480-548 35 / 0708-25 48 01
hakan@sporrongeriksson.se
HÅKAN SPORRONG

PER ERIKSSON

Auktoriserad revisor
0480-548 05 / 070-201 01 94
per@sporrongeriksson.se
PER ERIKSSON

DANIEL FOLEBY

Auktoriserad revisor
0480-548 17 / 070-455 54 72
daniel@sporrongeriksson.se
DANIEL FOLEBY

HELEN LENGSTRÖM

Auktoriserad revisor
0480-540 78 / 070-348 41 17
helen@sporrongeriksson.se
HELEN LENGSTRÖM

VIKTOR FREDRIKSSON

Auktoriserad revisor
0480-548 61
viktor@sporrongeriksson.se
VIKTOR FREDRIKSSON

LINDA WEFLING

Revisionsmedarbetare/Momsfrågor
0480-548 71
linda@sporrongeriksson.se
LINDA WEFLING

KERSTIN ERLANDSSON

Auktoriserad redovisningskonsult
0480-548 66
kerstin@sporrongeriksson.se
KERSTIN ERLANDSSON

SARAH BOJFORS

Auktoriserad redovisningskonsult
0480-548 07
sarah@sporrongeriksson.se
SARAH BOJFORS

ERIKA GARDELIN

Auktoriserad redovisningskonsult
0480-548 18
erika@sporrongeriksson.se
ERIKA GARDELIN

GUNILLA DAHLBERG

Auktoriserad redovisningskonsult
0480-548 09
gunilla@sporrongeriksson.se
GUNILLA DAHLBERG

JENNY SKARET

Auktoriserad redovisningskonsult
0480-548 57
jenny@sporrongeriksson.se
JENNY SKARET

MALIN LINDEBORG NILZEN

Redovisningskonsult
0480-508 40
malin@sporrongeriksson.se
MALIN LINDEBORG NILZEN

ANNIE NYBLOM

Revisionsmedarbetare
0480-548 38
annie@sporrongeriksson.se
ANNIE NYBLOM

LUCAS LANGÅ

Redovisningskonsult
0480-545 84
lucas@sporrongeriksson.se
LUCAS LANGÅ

OLAH DAVIDSSON

Redovisningskonsult
0480-548 41
olah@sporrongeriksson.se
OLAH DAVIDSSON

JOHAN LEWTON

Redovisningskonsult
0480-548 48
johan@sporrongeriksson.se
JOHAN LEWTON

LINA COLLMAN

Revisionsmedarbetare
0480-548 94
lina@sporrongeriksson.se
LINA COLLMAN

ANNELI HELIN HANSSON

Administration / Bolagsverket
0480-548 00
anneli@sporrongeriksson.se
ANNELI HELIN HANSSON

HAMPUS HORNDAHL

Revisionsmedarbetare
0480-548 89
hampus@sporrongeriksson.se
HAMPUS HORNDAHL