En påminnelse till kunder som har restskatt/beviljade anstånd

Kostnadsräntan för underskott på skattekontot höjs från 3,75 procent till 5 procent. Förändringen sker den 1 augusti i år meddelar Skatteverket och gäller bland annat företag som fått tillfälligt anstånd med att betala skatter och avgifter samt de som har kvarskatt.

 

Samtidigt ändras intäktsräntan på överskott och blir 2,25 procent (före höjning 1,6875%).