Sista dag att skriva retroaktiva avtal för förlängt korttidsarbete 2021 är 17 september

För den förlängda stödperioden 1 juli – 30 september 2021, kan du som arbetsgivare teckna retroaktiva avtal om korttidsarbete fram till den 17 september 2021. Arbetsgivare som inte skrivit retroaktiva avtal senast den 17 september kan enbart skriva avtal som gäller från och med det datum de skrivs och framåt i tiden. Avtalen om korttidsarbete måste vara skriftliga. Avtalen lämnas in i samband med ansökan i november.

Arbetsgivare som har giltiga avtal kan senare justera exempelvis stödnivå eller avtalsperiod genom att skriva nya retroaktiva avtal som ersätter de befintliga. Justeringar kan göras fram till den sista oktober, det vill säga det datum då avstämningen av stödet öppnar.