Reglerna för reseavdrag ändras

Från 1 januari 2023 gäller nya regler som ersätter dagens reseavdrag. Ändringarna är efterlängtade och har bland annat efterfrågats av Naturskyddsföreningen och Svensk Kollektivtrafik, som hävdat att det nuvarande systemet är daterat, riskerar att gynna höginkomsttagare och uppmuntra till onödig bilpendling. Samtidigt har framförts kritik mot förslaget från organisationer såsom Riksförbundet M och andra med bilens intresse i fokus samt Företagarna som hävdar att förslaget gynnar och missgynnar på ett orättvist sätt.

Resor till jobbet – kollektivtrafik eller bil spelar ingen roll för nya reseavdraget

Några av de mest avgörande ändringarna är:
  • Reseavdraget, som idag beräknas på kostnaden för resan och skiljer dessutom på resor med eget fordon eller med kollektivtrafik, kommer att avskaffas. Det ersätts av en ny skattereduktion som kommer gälla för alla, oavsett färdmedel – till och med för den som cyklar, samåker eller tar kollektivtrafiken till och från jobbet.
  • Skattereduktionen kommer fortsättningsvis baseras på avstånd mellan hem och arbete. I storstadsregionerna runt Stockholm, Göteborg och Malmö gäller att du bor 30 km från ditt arbete, för övriga är gränsen 15 km.
  • Med det nya förslaget kommer också regeln om att tidsvinsten måste vara minst två timmar och att utgifter behöver överstiga 11 000 kronor tas bort.
Från 18,50 kronor till 25 kronor i milersättning
  • Regeringen har dock gett riksdagen i uppdrag att göra vissa justeringar och planen är att dessa ska ingå i höstbudgeten. Dessa ändringar rör bland annat detaljer såsom avståndsgränser, avgränsning i vilka kommuner som ingår i respektive storstadsregion samt höjning av schablonbeloppet för resor med egen bil; från dagens 18,50 kronor till 25 kronor. För förmånsbil höjs ersättningen från dagens 6,50 kronor per mil för dieseldrivna bilar eller 9,50 kronor per mil för övriga drivmedel till 12 kronor per mil; undantaget eldrivna bilar som landar på 6 kronor per mil.

– Än så länge kvarstår en hel del frågetecken, menar Erik Douglasson, Hogias HR-expert. Det är oklart hur det rent praktiskt skall gå till och vem som skall rapportera vad. Kommer de nya reglerna innebära ökad administration, exempelvis att arbetsgivare behöver rapportera anställdas arbetsplats samt antal dagar den anställde är på kontoret? Jag är dock säker på att allt kommer klarna framåt hösten!

Många fler kan ta del av skattereduktionen men klimatet är den största vinnaren

De nya reglerna ses som en viktig pusselbit i arbetet med att premiera de klimatsmarta. Syftet är att i högre grad gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser. De som kommer att spara mest är de som väljer att samåka, cykla eller använda kollektivtrafik. Finansdepartementet uppskattar att mer än 1,1 miljoner svenskar ska kunna ta del av den nya skattereduktionen, vilket är drygt 250 000 fler än idag. Källa: Hogia