3:12-reglerna utreds ytterligare

Regeringen har lämnat ytterligare ett tilläggsdirektiv till utredningen för förenklade 3:12-regler. Uppdraget har utvidgats och utredningstiden har förlängts till 31 maj 2024.
Förutom de uppgifter som kommittén fått under försommaren 2022 och i januari i år så har de nu även utökas med ytterligare direktiv. Regeringen har gett i uppdrag att analysera hur 3:12-reglerna kan ändras för att göra de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen av personaloptioner mer effektiva, samt lämna lagförslag som kommittén anser lämpliga och nödvändiga.