Nya visselblåsarlagen

En ny visselblåsarlag började gälla den 17 december 2021. Enligt lagen ska man kunna larma om missförhållanden både på en arbetsplats och till en myndighet. Den nya lagen innebär att fr.o.m. 17 december 2023 måste verksamhetsutövare med 50 eller fler anställda inrätta särskilda rapporteringskanaler och specifika rutiner för rapportering och hantering av misstänkta missförhållanden.

En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att verksamhetsutövare lever upp till kraven om interna visselblåsarfunktioner.

Läs mer här: