Mottagna korttidsstöd och påverkan beräkning lönebaserat utrymme

För stöd som ersätter både sociala avgifter och lön och som lämnats till någon som har vanliga sociala avgifter anses knappt 76 % avse lönen. (31,42%/131,42 % - innebär 23,9 % är sociala avgifter). Med samma resonemang för någon som bara har 10,21 % i sociala blir procentdelen att räkna bort 91 % av stödet. Vill man göra det något enklare för sig och det finns olika procentsatser för sociala avgifter kan man klart välja att alltid räkna av 91 % av erhållet stöd. Har du andra former av stöd får man titta på vad som är lönedelen (se ex länken nedan).

Motsatsvis så när det gäller löneuttagskravet ska det inte göras något avdrag för lön som betalats med hjälp av statliga pengar. Däremot om det finns sådant som inte ska anses som kontant lön, exempelvis förmåner, så ingår det varken i löneunderlag eller löneuttagskrav. (Och därför bör man växla dessa och betala istället.)

Exempel;

Ett bolag har fått 100.000 kr i stöd för personer med 31,42 % i sociala avgifter. Därutöver får de 50.000 kr för personer med 10,21 %. Totala löner i bolaget, inklusive stödlöner är 1 miljon. Bolaget har även bilförmåner till sina anställda med 200.000 kr.

Från 1 miljon räknar ni bort 76.000 kr (76 % av 100.000) plus 45.500 (91 % av 50.000 kr), innebärande att totala löner att beakta blir 878.500 kr, varav hälften då blir löneunderlaget.

Vid bedömning av om ägaren har tagit ut rätt lön är det 1.000.000 som ska räknas som bolagets löner under året.

Bilförmånerna ska inte beaktas överhuvudtaget.


Tänk på att det är inte självklart att som ägare kunna ta ut en extralön det här året. Tillväxtverket har inte satt någon bortre tidsgräns för när en ägare kan ta ut extra lön utan att det kan påverka rätten till stöd. Under pågående stödperiod bör man absolut inte öka på lönerna. Görs det nu i efterhand så skulle jag vara försiktig om det är inom de 6 månader som är ”förbudstid” för utdelning, har det gått längre tid än så tycker jag att även med brist på lagstöd så bör det vara fritt fram, men viss försiktighet är på sin plats.

Se länk till Skatteverket om du skulle vilja läsa mer om just löneunderlagsberäkningen.

Lönebaserat utrymme | Rättslig vägledning | Skatteverket

Tveka inte på att kontakta oss så hjälper vi till med att beräkna detta!