MindShift Kalmar

Psykisk hälsa är Sveriges absolut viktigaste tillgång för en hållbar samhällelig utveckling. Den tillgången, vårt psykiska mående, påverkas av alltifrån digitalisering och kost, till stadsmiljö och kultur. Under lång tid har vi pratat om och agerat på den psykiska ohälsan.

Vi på Sporrong & Eriksson har valt att vara ambassadör och sponsra MIND//SHIFT, en rörelse som engagera alltifrån näringsliv och offentlig sektor, till ideella föreningar och civilsamhället, gemensamt skiftar vi fokus från psykisk ohälsa till psykiskt välmående.