Löneuttag 2021 - 3:12-reglerna

Planera ditt löneuttag 2021 så fördelaktigt som möjligt med hänsyn till 3:12-reglerna.

Så här mycket måste du ta ut i lön för att kunna nyttja löneunderlaget:

Som ägare eller närstående till ägare måste du ta ut 409 200 kr (6 IBB) plus 5 % av den totala lönesumman i bolaget för att kvalificera dig enligt huvudregeln eller 654 720 kr (9,6 IBB), om du tar ut denna lön är du direktkvalificerad.

Huvudregeln: Så mycket lön som tas ut styr gränsbeloppet och då är det 50 % av den totala lönesumman som utgör underlaget.

Förenklingsregeln: Gränsbeloppet baseras på ett schablonbelopp som för beskattningsåret 2022 är 187 550 kr.

Kontakta oss gärna om ni behöver hjälp med beräkningen och/eller vill ha tips och råd för hur just Du bäst ska kunna ta fördel av gällande regler.

Du som är ensam anställd i ditt bolag måste ta ut en lön på minst 430 737 kr under 2021 för att få del av lönebaserad utdelning under 2022. Utdelningsutrymmet blir då halva lönesumman, dvs 215 368 kr.

Observera att för att kunna söka omställningsstöd eller korttidsstöd så finns ett förbud mot utdelningar under en period om två månader före stödperioden fram till och med sex månader efter stödperioden.