Här kan du läsa vad som gäller kring den s.k. coronagåvan

Under år 2020 tog regeringen bort förmånsbeskattningen på gåvor till anställda till ett värde av 1000 kronor per anställd. Även under år 2021 gäller den skattefria coronagåvan och värdet är höjt till 2000 kronor per anställd.

Coronagåvan infördes som en åtgärd till följd av coronapandemin. Syftet med coronagåvan är enligt regeringen att stötta svenska företag och stärka den ekonomiska återhämtningen. Det gör man till exempel genom att de anställda får ett presentkort på en lokal restaurang eller butik så att man på så sätt stöttar det lokala näringslivet.

En arbetsgivare kan alltså nyttja reglerna om coronagåva för att ge de anställda en skattefri gåva. Gåvan får inte vara pengar. Det går bra att dela upp coronagåvan på flera saker och/eller tillfällen så länge det sammanlagda beloppet inte överstiger 2000 kronor inklusive moms. Om gåvans marknadsvärde överstiger 2000 kronor beskattas den överstigande delen som lön.

Den skattefria coronagåvan gäller utöver den möjlighet som finns att ge andra skattefria gåvor, till exempel julgåva, och gäller fram till och med den 31 december år 2021. Reglerna för den skattefria gåvan trädde ikraft den 1 maj år 2021 men ska kunna tillämpas retroaktivt från 1 januari i år.

Coronagåvan kan ges när som helst under år 2021 och den kan också delas upp och ges vid flera tillfällen, till exempel 500 kronor, fyra gånger på ett år. Det är också möjligt att slå ihop två skattefria gåvor, till exempel coronagåvan och julgåvan. Då får man ett skattefritt belopp på 2500 kronor i år.

Aktiviteter för de anställda såsom konferens eller personalfest är också skattefria upp till ett visst belopp. Under pandemin har många fysiska sammankomster med kollegorna inte blivit av. En del företag har istället anordnat digitala After Works eller liknande och frågor kring om det är skattefritt att bjuda de anställda på förtäring på distans har uppkommit. Det finns ingen lag om detta men Skatteverket anser att det ska vara fysiskt gemensamma måltider för att de ska vara skattefria. Men om arbetsgivaren vill skicka hem mat till de anställda inför ett digitalt möte så är det även då möjligt för arbetsgivaren att använda coronagåvan.

Läs mer om skattefria gåvor på Skatteverkets hemsida