Fora inför månadsrapportering av arbetare fr.o.m. 2024

Fora går över till månadshantering av de kollektivavtalade försäkringarna. Det innebär månadsvis lönerapportering, fakturering och överföring av pensionspremier till arbetares pensionsbolag. Det är Foras ägare Svenskt Näringsliv och LO som tagit beslutet om övergången till månadshantering.

I första steget som sker första kvartalet 2024 omfattas tjänstepension och försäkringar för arbetare.

I ett framtida steg införs även månadsrapportering och fakturering av de försäkringar för tjänstemän som tecknas via Fora.

Från och med september kommer information och instruktioner att finns tillgängliga på fora.se. Information om vad som gäller för just ert företag kommer att skickas under hösten till dig som är huvudadministratör för företaget. Det kommer också att finnas möjlighet att delta i webbinarier, se filmer och läsa mer om den nya månadsrapporteringen.