Den 30 maj öppnar ansökan för elstöd till företag

Företag och organisationer som har uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstöd i Skatteverkets e-tjänst från den 30 maj. För att kunna ansöka med hjälp av ombud krävs det en särskild ombudsbehörighet.

Elstöd till företag och organisationer kan sökas i Skatteverkets e-tjänst mellan 30 maj och 25 september 2023. Företag med uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan söka stödet förutsatt att de uppfyller en rad krav, bland annat ska företaget haft ett giltigt elnätsavtal den 17 november 2022.

Vidare ska företaget antingen vara godkänt för F-skatt, vara undantaget för kravet på F-skatt eller uppfylla kravet för att kunna bli godkänt för F-skatt. Företaget får inte heller ha vissa skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Det finns cirka 600 000 uttagspunkter i elområde 3 och 4. I dagsläget kan dock inte Skatteverket säga hur många företag som kommer att kunna söka elstöd.

– Vi är förberedda på att hantera ett stort inflöde av ansökningar. Majoriteten av företagen kommer att få stödet utbetalt via sitt skattekonto i nära anslutning till ansökan, förutsatt att ansökan är komplett, säger Marie Elmnäs, projektledare för elstödet på Skatteverket.

Det är viktigt att notera att det krävs särskild behörighet för att kunna ansöka om elstöd som ombud för ett företag. De nya ombudsbehörigheterna kan sökas i Skatteverkets e-tjänst.

Företag kan endast beviljas elstöd vid ett tillfälle och de företag som ingår i en intressegemenskap, till exempel en koncern, måste ansöka samtidigt.

Läs mer på www.skatteverket.se