Bankernas nya betalningsinfrastruktur P27 - vad betyder det för dig?

De nordiska bankerna genomgår just nu en stor förändring i och med införandet av den nya betalningsinfrastrukturen ”P27 Nordic Payments”, som förändrar förutsättningarna för hur företagen i Norden kommer att hantera sina betal- och lönefiler. Idag sker betalningar via Bankgirot men med den nya standarden kommer betalningar ske direkt via respektive bank, från konto till konto. I slutet av år 2023 ersätts bankgirots filformat med den europeiska standarden ISO 20022.

P27-projektet har förskjutits 18 månader och förväntas enligt nuvarande tidplan öppna upp under Q4 2023. Därutöver har respektive bank en egen tidplan då gamla filformat fasas ut och blir obsoleta, för att förbereda sig inför övergången till P27-infrastrukturen. Först ut är Handelsbanken och Danske Bank som fasar ut filformat per den 31 mars 2022. Kontakta din bank för att veta hur det påverkar dig och hur tidsplanen ser ut för just din bank. Ni kan också behöva se över vad som behöver justeras i ert bokföringssystem.

Bifogar en länk som gäller för er med Fortnox och här finns även information om respektive bank.

Kom till Fortnox support här