Avvakta med att lämna in AGI för januari 2021

Regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna på ersättningar upp till 25 000 kronor per månad för unga mellan 18 och 23 år tillfälligt ska sänkas till 19,73 procent. På belopp som överstiger 25 000 kronor per månad sker ingen nedsättning enligt de här reglerna. Enligt förslaget ska lagändringen träda i kraft den 5 februari 2021 men gälla retroaktivt för ersättningar som utbetalats efter den 31 december 2020. Lagen gäller till utgången av år 2023.

Innan lagförslaget godkänts av Riksdagen kan den föreslagna nedsättningen inte tillämpas i Skatteverkets tjänster eller interna system. Arbetsgivare som har anställda i den aktuella åldersgruppen bör därför avvakta med att lämna in arbetsgivardeklarationer för perioden januari i väntan på beslut från Riksdagen. Är arbetsgivardeklarationen redan inlämnad för januari 2021 kommer arbetsgivaren att behöva ompröva denna efter det att lagen trätt ikraft för att få del av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.