Året närmar sig sitt slut och det är dags att kontrollera att du som delägare tagit ut tillräckligt med lön 2023 om du vill kvalificera dig för utdelning enligt huvudregeln.

Se information nedan angående de s.k. 3:12-reglerna samt avsnittet som är markerat med fet stil hur mycket lön ni måste ta ut.

Om ni behöver hjälp att räkna på detta så hjälper vi gärna till!

 

Tänk på att lönen måste betalas ut innan 31/12 och redovisas till Skatteverket (arbetsgivardeklaration) den 17 januari 2024.

 
Förenklingsregeln 

Förenklingsregeln innebär att gränsbeloppet räknas upp med ett schablonbelopp i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp.

Schablonbelopp för beskattningsåret 2024 – 204 325 kr

 

Huvudregeln

Huvudregeln baseras på bolagets löneunderlag. Löneunderlaget består av kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du nu använda 50% av bolagets löneunderlag som gränsbelopp. Har du många anställda så kan huvudregeln ge stor effekt på ditt gränsbelopp. Tänk på att statliga stöd kopplat till lön, exempelvis den del av korttidspermitteringsstöd som avser lön, ska räknas bort från kontanta löner under året.

 

För att kvalificera dig till att använda huvudregeln behöver du ta ut tillräcklig lön.

 

Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2024 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2023 på minst 445 800 kr (6 IBB) + 5% av bolagets totala kontanta löner eller 713 280 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2024.