Våra tjänster

Revision baserad på analys

Revision är grunden i verksamheten hos oss på Sporrong & Eriksson. Målet är att skapa mervärden och förtroende för våra kunder.

Genom riskanalyser sätter vi oss in i din verksamhet för att revidera rätt saker på ett effektivt och bra sätt. Vi är också ett bollplank i utvecklingen av ditt företag.

Redovisning som du vill ha den

Ekonomiska analyser, bokföring, bokslut och årsredovisningar är exempel på vad du får hjälp med hos oss. Här hittar du medarbetare med gedigen ekonomisk utbildning och lång erfarenhet av företagskunder.

Vi erbjuder digitala lösningar som effektiviserar för såväl oss som för våra kunder. Är du intresserad av att digitalisera din redovisningslösning? Kontakta oss redan idag!

Skatterådgivning med inriktning på fåmansföretag

Vi samråder dagligen med marknadens mest kompetenta skattekonsulter, särskilt med de som är inriktade på fåmansföretagsbeskattning. Varje år arrangerar vi också uppskattade skatteträffar, med informationen om förändringar och nyheter för dig som företagare och privatperson.

Experthjälp vid företagsöverlåtelser

Vid ägarskiften, förvärv, värderingar, riskkapital, avknoppningar, finansiering och Due Diligence erbjuder vi experthjälp och många årserfarenhet. Vi samarbetar i ett stort nätverk och kvalitetssäkrar våra tjänster.

Nätverk för internationella tjänster

För dig som bedriver internationella affärer erbjuder vi rådgivning och expertis via revisionsorganisationen Baker Tilly International. Samarbetet ger oss ett nätverk av fristående revisionsbyråer i över 100 länder.

Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB är ett självständigt delägarföretag i Baker Tilly Sverige, en oberoende medlem i Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited är ett engelskt bolag. Baker Tilly International erbjuder inga tjänster till klienter. Varje medlemsföretag är ett eget och oberoende företag och beskriver sig själva som sådant. Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB är varken Baker Tilly Sveriges eller Baker Tilly Internationals agent, har inte befogenhet att teckna Baker Tilly Sveriges firma, Baker Tilly Internationals firma, agera å Baker Tilly Sveriges vägnar eller Baker Tilly Internationals vägnar. Varken Baker Tilly International, Baker Tilly Sverige, Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB eller något av de andra medlemsföretagen i Baker Tilly International eller delägarföretagen i Baker Tilly Sverige har något ansvar för varandras handlingar eller åtaganden. Namnet Baker Tilly med tillhörande logga används med licens från Baker Tilly International Limited.