Siffror för dig

Prisbasbelopp

2016
44 300 kr
2017
45 700 kr
2018
45 500 kr
2019
46 500 kr

Genomsnittlig statslåneränta

2015
0,58%
2016
0,34%
2017
0,51%

Diskontot och referensränta

15-01-01
0%
16-07-01
-0,5%
17-01-01
-0,5%
17-07-01
-0,5%
18-01-01
-0,5%
18-07-01
-0,5%

Sociala avgifter 2019

Födda 1937 och tidigare
6,15%
Födda 1938-1951
16,36%
Födda 1952-
31,42%

Representation 2018 (gäller för företag med räkenskapsår som påbörjas 2017-01-01 och senare)

Det generella avdraget för måltider om 90 kr per person är slopat. För enklare förtäring av ringa värde (60 kr) medges dock avdrag. Upp till en kostnad av 300 kr exklusive moms får hela momsbeloppet beräknas och dras av. Om kostnaden för måltiden exklusive moms överstiger 300 kr per person kan du välja att beräkna avdragsgill moms, eller att dra av en schablonsumma om 46 kr. Ovan gäller om alkoholhaltig dryck har serverats. I andra fall är avdragsgill moms max 36 kr, vilket helt enkelt motsvarar vanlig moms för serverad mat (300x0,12=36).

Traktamenten 2019

Heldagstraktamente
230 kr
Halvdagstraktamente
115 kr
Nattschablon
115 kr

Skattefria gåvor 2019 (inkl. moms)

Minnesgåva
15 000 kr (inkl. moms)
Julgåva
450 kr
Jubileumsgåva (företagets jubileum)
1 350 kr

Bilersättning 2019 bil

Egen
18,50 kr/mil
Förmånsbil (bensin)
9,50 kr/mil
Förmånsbil (diesel)
6,50 kr/mil

Skiktgräns för statlig inkomstskatt 2019

490 700 kr
Skiktgräns 1
689 300 kr
Skiktgräns 2

Egenavgifter 2019

Födda 1954-
28,97%
Födda 1938-1953
16,36%

Löneskatt 2019

Pensionskostnader, passiv näringsverksamhet
24,26%

Inkomstbasbelopp

2016
59 300 kr
2017
61 500 kr
2018
62 500 kr
2019
64 400 kr