Kalmar kommun fortsätter stödja det lokala näringslivet

Utvecklingen av pandemin går återigen åt fel håll och Kalmar kommun vill därför genomföra ytterligare åtgärder för att stödja Kalmars näringsliv i den tuffa situation som råder inom vissa branscher.

Regering och riksdag har sjösatt flera åtgärder för att mildra pandemikrisen och Kalmar kommun har kompletterat med ytterligare insatser för att dämpa antalet varsel och konkurser. Exempel på åtgärder är: presentkort i Handelsstaden Kalmar till alla kommunanställda, subvention av take away luncher för gymnasieelever, anstånd med betalningar, slopad avgift för markupplåtelse för uteserveringar under april-augusti och avgiftsfri parkering i gula parkeringssystemet under en tremånadersperiod.

Före sommaren genomfördes aktiviteter, åtgärder för näringen och andra attraktivitetshöjande insatser för cirka 12 miljoner kronor och efter sommaren har åtgärder och satsningar fortsatt till ett värde av cirka 20 miljoner kronor. Utöver detta har föreningslivet stöttats med cirka 12 miljoner kronor.

I dialog mellan gruppledarna för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Kalmar har en överenskommelse gjorts i dag, för att ytterligare stärka Kalmars näringsliv:

 1. Kommunen reducerar timtaxan, som den årliga avgiften för livsmedelskontroll baseras på för år 2021, med 50 procent. Avgiften faktureras först andra halvåret 2021.
 2. Kommunen återbetalar avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen som betalats under 2020. För år 2021 reduceras avgiften med 50 procent och faktureras först andra halvåret 2021.
 3. Kommunen avstår från att fakturera avgifter för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel, försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter samt påfyllningsbehållare under 2020. Avgiften för år 2021 reduceras med 50 procent och faktureras andra halvåret 2021.
 4. Alla anställda i Kalmar kommuns förvaltningar och bolag får en julklapp i form av en värdecheck om 450 kronor som gäller take away vid Kalmars restauranger.
 5. I våras gav kommunen samtliga anställda en jubileumsgåva i form av ett presentkort i Handelsstaden Kalmar på 300 kronor. I år har Skatteverket beslutat om en tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda på maximalt 1 000 kronor, det gäller utöver möjligheten att ge en julklapp. Kalmar kommun kommer att ge en gåva på 500 kronor till alla anställda. I större delen av kommunkoncernen kommer denna gåva vara ett presentkort i Handelsstaden Kalmar.
 6. Kommunen återinför avgiftsfri parkering i tre timmar i det gula parkeringssystemet fram till och med 31 mars 2021.
 7. Kalmar City är ett icke vinstdrivande företag som samfinansieras av näringslivet, fastighetsägarna och kommunen. Kommunen skjuter till 300 000 kronor för att säkra verksamheten och öka möjligheterna för att genomföra åtgärder som mildrar effekterna av pandemin.
 8. Restauranger och caféer har möjlighet att förlänga perioden för sin uteservering fram till 30 juni 2021 utan avgift.
 9. Kalmar kommun ser positivt på möjligheterna till utökad försäljning utanför butiker utan att butikerna behöver betala avgift till kommunen. Tillstånd måste fortfarande sökas och ges av Polisen. Kommunen kommer att hjälpa till med ansökan till Polisen om det behövs.
 10. I våras subventionerade kommunen take away luncher till gymnasieeleverna till en kostnad av cirka fem miljoner kronor. När nu delar av gymnasieutbildningarna återigen sker på distans har kommunen fattat beslut om att fram till jullovet medfinansiera med 26 kronor per lunch. På så sätt blir bidraget tillsammans med gymnasieförbundets bidrag på 49 kr totalt 75 kronor per lunch.
  Om fjärrundervisningen fortsätter under 2021 kommer Kalmar kommun fortsätta med sin del av finansieringen av elevluncherna.
 11. Kommunen kommer att inleda en diskussion med handelsstaden Kalmar och andra intressenter för att kunna distribuera varor till kunder i riskgrupper på ett säkert sätt. Vi avsätter 250 000 kronor för detta under kvartal 1 år 2021.
 12. Kommunen tar kostnaden för att under 2021 bygga upp en så kallad Convention Bureau, CVB. En CVB är en funktion som strategiskt arbetar med destinationsutveckling genom möten i nära samarbete med andra aktörer. Tanken är att stödja personer och organisationer att våga och vilja, ansöka om och värva möten till kommunen. Verksamheten kommer att organiseras i Destination Kalmar AB och från år 2022 vara samfinansierad med näringen.
 13. Torghandelsplatserna blir avgiftsfria 1 januari till om med 30 juni 2021.
 14. Samlad information om stöd till företag och kultur under covid-19-pandemin
  https://regionkalmar.se/kontakta-oss/kontakta-sjukvarden/coronaviruset/stod-till-foretag-och-kultur/
  På denna webbsida finns information om regionala och nationella stödinsatser. Här finns även kontaktuppgifter till jourhavande företagslotsar som kan ge kostnadsfri rådgivning och handledning.
 15. Kommunstyrelsen uppmuntrar samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet när det gäller regler och rutiner fastställda av Kalmar kommun.
 16. Effekterna av pandemin påverkar olika delar av näringslivet på olika sätt. Många verksamheter har det svårt, men det finns även verksamheter som går bättre med anledning av pandemin. Vi uppmanar de delar av näringslivet som gynnas eller är opåverkade av pandemin att följa kommunens exempel och försöka gynna det lokala näringslivet. Presentkort till anställda i Handelsstaden Kalmar och take away luncher som gåvor är två exempel.
 17. Många av de åtgärder som behövs för att gynna det lokala näringslivet som take away och hemkörning är nya företeelser för många av oss. Det är därför viktigt att både kommunen och näringen gör allt vi kan för att nå ut och informera om dessa möjligheter. Informationen måste vara tydlig och lättillgänglig, för att möjligheterna ska utnyttjas och att vi hindrar smittspridningen så långt det går samtidigt som näringen gynnas. Som privatpersoner kan vi bidra genom att nyttja dessa möjligheter och handla lokalt.

Effekterna av Covid-19-pandemin leder till stora samhällsutmaningar även inom det sociala hållbarhetsområdet. De mest utsatta i samhället drabbas hårt. Arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, brottslighet, psykisk ohälsa och missbruk och våld i nära relationer är sådant som ökar på grund av pandemin. Kommunen arbetar aktivt även inom detta område och kommer inom kort kommunicera kring gjorda och kommande åtgärder.

Åtgärderna, som tillsammans innebär en kostnad på elva miljoner kronor, kommer att behandlas på ett extra sammanträde med kommunstyrelsen den 10 december och i kommunfullmäktige den 14 december.

När detta är över ska Kalmar kommun ha gjort allt som stått i vår makt för att motverka pandemin och dess effekter!

Kalmar 7 december 2020

Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Hanne Deverén (M)
Ingemar Einarsson (C)
Petra Gustafsson (SD)
Liselotte Ross (V)
Carl Henrik Sölvinger (L)
Christopher Dywik (KD)
Max Troendlé (MP)

Källa: https://www.kalmar.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-12-07-kalmar-kommun-fortsatter-stodja-det-lokala-naringslivet.html

Nyheter

2022-05-05 Höjd milersättning
2022-03-16 Bankernas nya betalningsinfrastruktur P27 – Vad betyder det för dig?
2022-03-11 Nu öppnar ansökan om förlängt anstånd
2022-01-14 Ny möjlighet: Extra stöd till extern rådgivning
2022-01-05 Vi söker revisionsmedarbetare
2021-12-02 Mottagna korttidsstöd och påverkan beräkning lönebaserat utrymme
2021-11-30 Löneuttag 2021 - 3:12-reglerna
2021-11-02 Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå söker nu en revisionsmedarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.
2021-10-28 Skattereduktionsberättigade anskaffningar
2021-09-09 Här kan du läsa vad som gäller kring den s.k. coronagåva
2021-09-02 Möjlighet till avbetalningsplan för företag som beviljats anstånd med skatt under krisen
2021-08-19 Sista dag att skriva retroaktiva avtal för förlängt korttidsarbete 2021 är 17 september
2021-06-23 Förlängt stöd vid korttidsarbete
2021-05-10 Nytt besked idag: Korttidsstödet förlängs till september
2021-04-08 Säg hej till Hampus!
2021-03-11 MindShift Kalmar
2021-02-23 Ansökan om stöd till korttidsarbete öppnar 29 mars
2021-02-15 Omställningsstöd för aug-feb godkänt av EU
2021-01-25 Ändringar i BFN:s ”coronaregler”
2021-01-21 Avvakta med att lämna in AGI för januari 2021
2021-01-20 Ytterligare en extra ändringsbudget för 2021 har lämnats till riksdagen
2021-01-13 Omställningsstödet förstärks för små företag
2021-01-13 Förstärkt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolag
2020-12-14 Kalmar kommun fortsätter stödja det lokala näringslivet
2020-12-01 Tillväxtverket klargör vad som gäller vid värdeöverföringar
2020-11-10 Skärpta allmänna råd i Kalmar län
2020-11-10 Ytterligare krisåtgärder för företag
2020-10-26 Så maxar du utdelningen enligt 3:12-reglerna
2020-09-21 Omställningsstödet förlängs tre månader
2020-09-10 Regeringen föreslår miljardstöd till egenföretagare
2020-08-26 Stöd för omställning och omstart i Kalmar län
2020-08-17 Revisorsyttrande till omställningsstöd kan kompletteras i efterhand
2020-08-11 Stöd för omställning och omstart i Kalmar län
2020-06-30 Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete
2020-06-03 Extra kontroller i jakt på permitteringsfusk
2020-05-29 Moms vid kundförluster med anledning av Covid-19
2020-05-28 Statens ansvar för sjuklönekostnader förlängs
2020-05-25 Avstämning korttidsarbete
2020-05-08 Förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag
2020-04-30 Företag får stöd baserat på omsättningstapp
2020-04-29 Ny mall för överenskommelse om tillfällig hyresrabatt
2020-04-21 Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher
2020-04-15 Nya åtgärder med anledning av Covid-19
2020-03-30 Gratis rådgivning i Coronatider
2020-03-30 Lämna arbetsgivardeklaration 12 april
2020-03-26 Skattelättnader för egenföretagare m.a.a. Coronaviruset
2020-03-25 Ny information från Tillväxtverket - även ägare omfattas av reglerna om korttidspermittering
2020-03-24 Ring oss - vi står bakom dig och ditt företag
2020-03-19 Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset
2020-03-18 De nya reglerna om anstånd med inbetalning av skatt med anledning av Coronaviruset – praktisk hantering
2020-03-17 Coronaviruset/Covid-19 - den här hjälpen finns för näringslivet
2020-03-16 Krispaket för svenska företag och jobb
2020-02-26 Kundträff 25 februari 2020
2020-02-06 Bli en del av vårt team!
2020-01-29 Grattis Viktor!
2020-01-21 31 januari sista dag för rot- och rut
2019-12-12 Nu är det snart dags för årsbokslut och inventering för många företag!
2019-12-10 Nya momsregler 1 jan 2020, quick fixes (internationell EU-handel)
2019-12-02 Sänkt aktiekapital för privata aktiebolag
2019-11-25 Maxa din utdelning
2019-11-25 När ska årsstämman hållas? När ska årsredovisningen skickas in till Bolagsverket?
2019-11-20 Måste jag spara fakturorna?
2019-10-18 Beslut fattat om höjd pensionsålder
2019-10-14 Vi är nominerade i år igen till Årets tillväxtbyrå i Kalmar län!
2019-09-18 Regeringen lämnade i dag in höstbudgeten till riksdagen
2019-09-18 Förslag om sänkt aktiekapital vidare
2019-09-10 Snart besked om beskattning av styrelsearvoden
2019-08-22 Missa inte att anmäla ordförande i föreningen
2019-06-28 Årets sommarbrev
2019-06-26 Nya regler för vouchers – så redovisar du momsen
2019-06-12 Styrelsearvoden prövas av HFD på nytt
2019-05-28 Verifikation och Swish-betalning – vad gäller?
2019-05-23 Stopp för skattefria pensioner i Portugal
2019-05-17 Sänkt krav på aktiekapital leder till fler aktiebolag
2019-05-09 Snart kommer besluten om fastighetstaxering
2019-04-18 Glad påsk!
2019-04-08 TA TAG I DIGITALISERINGEN 2019 - fortsättning!
2019-04-08 Osäkerhet bland företagare kring nya lagen om e-faktura
2019-03-18 Så påverkas du när uppgifter sekretessbeläggs hos Skatteverket
2019-03-13 Årets ledstjärnor
2019-03-11 Har du skyddat ditt företag mot bolagskapare?
2019-02-25 TA TAG I DIGITALISERINGEN 2019!
2019-02-13 Årets kundträff
2019-02-11 Pensionsrådgivning – förmån eller inte?
2019-02-01 Idag höjer Bolagsverket sina avgifter
2019-01-28 Så räknar du ut karensavdraget
2019-01-11 Friskvårdsbidrag på 6 500 kronor var förmån av mindre värde
2018-12-17 Läs vårt julbrev 2018 här.
2018-12-05 Ta ut tillräckligt med lön innan årsskiftet om du är aktiv delägare
2018-11-15 AGI börjar gälla för alla arbetsgivare 1 januari 2019
2018-10-25 Uthyrning av sjukvårdspersonal
2018-10-12 Har du koll på friskvårdsbidraget?
2018-10-04 Har du kommit ihåg att anmäla verklig huvudman?
2018-09-04 Nytt lagkrav om att registrera ordförande
2018-05-18 Stopp för skattefri sjukvård
2018-04-05 Fler branscher behöver införa personalliggare (SkU14)
2018-03-26 Lagrådsremiss kring ändrade skatteregler
2018-03-19 Guide för småföretagare om GDPR
2018-03-13 Hälso- och sjukvård – från 1 juli 2018
2018-03-12 Friskvårdsbidrag - nya regler!
2018-02-13 Kundkväll på slottet
2018-02-08 Höjt avdrag för representationsgåvor 2018
2018-01-23 Digitalisera redovisningen
2017-12-29 Gott nytt år!
2017-12-22 Växa-stödet växer
2017-12-18 Daniel tipsar: Maxa din utdelning!
2017-12-13 Årets julbrev
2017-11-28 Maxa din utdelning
2017-11-28 Digital årsredovisning
2017-11-21 Säg hej till Lucas!
2017-11-21 Vi sponsrar Pontus!
2017-11-06 Så här länge får du vänta med att bokföra och låsa
2017-10-19 Ställningstagande - beskattning av styrelsearvode
2017-09-28 Regeringen har presenterat höstbudgeten
2017-09-26 Ingen seger denna gång..
2017-09-05 Dags att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.
2017-08-30 Läs om oss i Balans #7
2017-08-28 Glädjebesked - förändringar av 3:12-reglerna skrotas!
2017-08-21 Vi är nominerade till Årets framtidsbyrå 2017!
2017-07-06 Moms på kostnader i samband med försäljning av dotterbolagsaktier
2017-06-30 Läs årets sommarbrev här!
2017-06-26 Fakturera styrelsearvode från eget bolag
2017-05-12 Arbetsgivardeklaration på nytt sätt
2017-04-03 Utredning om nya skatteregler för fastighetsägare – paketeringsutredning
2017-03-31 Paketerade fastigheter - förslag
2017-03-23 Nya 3:12 regler
2017-03-22 Ändringar på 3:12-förslaget
2017-02-16 Kundträff 15 februari 2017
2017-01-19 Månadsuppgifter istället för kontrolluppgift
2017-01-11 Inkomstskatten 2017
2016-12-20 Nyhetsbrev december 2016
2016-11-03 3:12-utredning i korthet
2016-10-28 OBS! Stopplagstiftning för kattrumpa.
2016-10-28 Utredare ska se över skatteplanering inom fastighetsbranschen
2016-10-16 Ändringar i Lagen om skatt på energi (LSE)
2016-10-14 Återbetalning av 2004 års premier för AGS och AGS-KL
2016-09-14 BFN ändrar intäktsredovisning i K2-regelverket
2016-08-09 Redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag i K2
2016-07-05 Årets sommarbrev.
2016-05-20 Regeringen vill slopa avdragsrätten vid representation
2016-05-20 Arbetsgivardeklaration, kontrolluppgift och lönespecifikation kan bli ett
2016-05-20 Möjligt att lämna KU löpande från 29 april 2016
2016-05-20 Sociala avgifter höjs från 1 juni
2016-04-27 Förlängd tid för 3:12-utredningen
2016-04-20 Ränta på skattekonto föreslås bli 0 kr.
2016-03-23 GLAD PÅSK!
2016-03-23 Förslag om sänkt arbetsgivaravgift för enmansföretag
2016-03-16 Nyheter för företagare inför deklaration 2016
2016-02-18 Sänkt kostnad för Avtalspension SAF-LO
2016-02-11 Kundträffen den 9 februari 2016
2015-12-22 Nyhetsbrev, december 2015
2015-11-27 Budgetpropositionen beslutad
2015-11-27 Höjd moms på bio
2015-11-27 Höjd skatt på drivmedel mm
2015-11-03 Välkommen Helen!
2015-10-06 Nyanställning!
2015-09-23 Höjda förseningsavgifter
2015-09-23 Sänkt avdrag för ROT och RUT
2015-09-23 Socialavgifter för ungdomar och pensionärer
2015-07-13 Semester
2015-07-03 Vi söker två utropstecken!
2015-06-17 Socialavgifter för ungdomar
2015-06-17 Utredningsgrupp kring skatteplanering inom fastighetsbranschen.
2015-06-17 Sommarjobb
2015-04-16 Finansiering av vårbudgeten
2015-04-01 Ändrade arbetsgivaravgifter för unga
2015-03-30 Skatterna som höjs för småföretagarna
2015-02-18 Skatt på investeringssparkonto
2015-02-09 Ny ruta på arbetsgivardeklarationen
2015-01-27 Grattis Daniel!
2014-12-12 Bättre kontroller av HUS-tjänster
2014-12-12 Löneunderlag 2014
2014-11-04 Skatteverket tar över importmomsen från Tullverket
2014-11-04 Nu påbörjas återbetalningen för AGS och AGS-KL
2014-10-24 Budgetsammanfattning påverkan för privatpersoner
2014-10-20 Nya föreskrifter om kassaregister
2014-09-24 Enklare att minska aktiekapitalet
2014-09-24 Slopat krav på skriftlig arbetsordning
2014-06-16 Nya skatteregler för aktiebolag
2014-03-17 Investeraravdrag
2014-02-20 Personalliggare i byggbranschen
2014-02-20 Bygga bostadshus utan bygglov
2013-09-16 Nya 3:12-reglerna i korthet
2013-08-20 Grundläggande bokföring
2013-06-27 Nyhetsbrev
2013-05-20 Att tänka på om du har årsmoms
2013-05-13 Ersättning för höga sjuklönekostnader
2013-04-18 Nyhetsbrev
2013-04-17 3:12-reglerna ska ändras
2013-03-28 Näthandlare, vinimportörer och tandläkare ska granskas särskilt noga
2013-03-28 Experthjälp lönar sig
2013-03-28 Personalliggare krävs hos tvätterier
2013-03-28 Sänkt kostnad 2013 för Avtalspension SAF-LO