Sporrong Eriksson & Partners | Företagsförmedling i Kalmar län

Till Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå

Framtid

Det finns saker som företagare inte ens diskuterar med sina närmaste. Det finns saker som är så känsliga att de bara kan anförtros företagets revisor. Revisorn har tystnadsplikt, är sedan länge väl insatt i företagets verksamhet och är samtidigt ett neutralt och kunnigt bollplank.

Därför är revisorn ofta den första som får höra företagarens funderingar om att överlåta sin verksamhet.

Så är det även hos oss på Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå. I förtroende har vi fått höra många företagares första funderingar om en framtida företagsöverlåtelse.

Bra affärer byggs på lång sikt

Att sälja ett företag är inte som andra affärer. Företaget är ofta resultatet av ett helt arbetsliv, frukten av drömmar, misslyckanden, framgångar och hårt arbete. Företaget har en själ, företagarens själ, och den säljer man inte hur som helst.

Att sälja ett företag rakt upp och ned kan även få kostsamma skatteeffekter. I bolaget finns stora tillgångar i form av varumärke, affärsrelationer, inventarier, fastigheter, ett framskattat eget kapital och mycket annat. En hastig försäljning kan bli rena skattjakten för myndigheterna och haverera företagets mjuka och hårda värden.

Det här vet varje företagare och presenterar därför sina planer i ett tidigt skede för sin revisor. Här startar en långsiktig planering i syfte att skapa det bästa utfallet för både köpare och säljare, föräldrar och barn, arbetsgivare och anställda. Först som sist handlar denna planering om att resultatet ska bli enligt företagarens önskemål och inte avgöras av slumpen.

Ett nätverk av specialister!

Även revisorer har sina begränsningar. Vi är till exempel inte försäljare. Därför har vi på Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå skapat ett nätverk av specialister inom området. Här finns skatteexperter, banker, jurister, fastighetsmäklare och andra nyckelkompetenser som krävs för en lyckad affär.

Torbjörn SturessonBjörn Sturesson är sedan länge en viktig del av nätverket. Han har ett förflutet i ledande positioner inom näringslivet och har varit ansvarig för finansieringsfrågor, s.k. corporate finance, i ett större revisionsföretag. Sedan 1994 driver han Sturesson Business Consultants AB med inriktning på utveckling och avknoppning av företag samt förvärv och försäljningar. Björn Sturesson har medverkat i flera stora företagsaffärer, bland annat i Kalmar.

Vi märker nu en ökad efterfrågan på hjälp med affärsöverlåtelser, både bland våra kunder och från andra håll.

Större resurser i nytt bolag

För att erbjuda bästa service till fler kunder avsätter vi större resurser till den här verksamheten. Vi har valt att bilda ett särskilt bolag med enda uppgift att arbeta med affärsöverlåtelser. Bolagets namn är Sporrong Eriksson & Partners AB.

Sporrong Eriksson & Partners AB

Box 211

391 22 Kalmar

Design och produktion: A&O Media Design / Henrik Eklund | Foto: Pelle Hybbinette