Sporrong Eriksson & Partners | Företagsförmedling i Kalmar län

Till Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå

Vi tänker sälja ditt företag

Planerar du för att sälja? Att sälja sitt livsverk och få lön för många års arbete och på samma gång hoppas att verksamheten kan leva och utvecklas vidare i någon annans händer är en stor process. Första steget i den processen är att hitta en köpare. Eller motsatsen, för köpare att hitta intressanta företag till försäljning.

Här kan en rutinerad företagsförmedlare göra stor nytta. Men kontaktförmedlingen är bara första steget. Ägarbyte i företag är mer komplicerat än att köpa och sälja bilar och villor. Och det är inte säkert att det slutar med försäljning. Det kan bli en delförsäljning, inkråmsaffär, försäljning av immateriella rättigheter eller vad det nu är som gagnar köpare och säljare bäst.

Vi arbetar med affärsöverlåtelser. Det är steget efter att köpare och säljare fått kontakt. Under de år som vi arbetat under nuvarande namn, har vi medverkat till ett flertal ägarbyten. Oftast kontaktade av banker, av andra företagsmäklare och av köpare eller säljare i affärer där ett första möte redan har skett.

Sporrong Eriksson & Partners gör affärer möjliga och hjälper parterna fram till ett avslut. Så att köpare och säljare får vad som båda vill ha: lön för mödan och ett livsverk som lever vidare med lönsamhet i händerna på nästa generation.

Sporrong Eriksson & Partners AB

Box 211

391 22 Kalmar

Design och produktion: A&O Media Design / Henrik Eklund | Foto: Pelle Hybbinette