Siffror för dig

Prisbasbelopp

2015 44 500 kr
2016 44 300 kr
2017 45 700 kr
2018 45 500 kr

Genomsnittlig statslåneränta

2015 0,58%
2016 0,34%
2017 0,51%

Diskontot och referensränta

11-07-01 2,0%
12-01-01 2,0%
14-01-01 1,0%
14-07-01 1,0%
15-01-01 0%
16-07-01 -0,5%

Sociala avgifter 2018

Födda 1937 och tidigare 6,15 %
Födda 1938-1951 16,36 %
Födda 1952- 31,42%

Traktamenten 2018

Heldagstraktamente 230 kr
Halvdagstraktamente 115 kr
Nattschablon 115 kr

Representation 2018 (gäller för företag med räkenskapsår som påbörjas 2017-01-01 och senare)

Det generella avdraget för måltider om 90 kr per person är slopat. För enklare förtäring av ringa värde (60 kr) medges dock av-
drag. Upp till en kostnad av 300 kr exklusive moms får hela momsbeloppet beräknas och dras av. Om kostnaden för måltiden
exklusive moms överstiger 300 kr per person kan du välja att beräkna avdragsgill moms, eller att dra av en schablonsumma om
46 kr. Ovan gäller om alkoholhaltig dryck har serverats. I andra fall är avdragsgill moms max 36 kr, vilket helt enkelt mot-
svarar vanlig moms för serverad mat (300x0,12=36).

Skattefria gåvor 2018 (inkl. moms)

Minnesgåva 15 000 kr (inkl. moms)
Julgåva 450 kr
Jubileumsgåva (företagets jubileum) 1 350 kr

Bilersättning 2018

Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil (bensin) 9,50 kr/mil
Förmånsbil (diesel) 6,50 kr/mil

Skatteskala 2018

- 455 300 kr (inkomst före grundavdrag 468 700 kr) 32
455 400 - 662 300 kr (inkomst före grundavdrag 468 800-675 700 kr) 52
662 400kr - (inkomst före grundavdrag 675 800 kr) 57

Egenavgifter

2017 28,97 %
2018 28,97 %

Löneskatt 2018

Pensionskostnader, passiv näringsverksamhet 24,26%

Inkomstbasbelopp

2015 58 100 kr
2016 59 300 kr
2017 61 500 kr
2018 62 500 kr